1. Uvod
O kursu Noviteti Windows Viste Pregled Viste Prijavljivanje (Logging On) Welcome Center Sigurnosne karakteristike Odjavljivanje (Logging Off)

2. Radna površina (Windows Desktop)
Ikone (Icons) Traka zadataka (Taskbar) Start meni Windows Sidebar Upotreba Gadgets-a Pokretanje programa Delovi okvira Promene u navigaciji Otvaranje Built-In Folder-a Pretraga iz Start menija Traženje pomoći i rešavanje problema

3. Prilagođavanje Windows-a
Otvaranje Personalization okvira Opcija Window Color & Appearance Izbor pozadine Podešavanje Screen Saver-a Menjanje zvukova Kursorska strelica Promena teme Podešavanje ekrana Promena ikona na Desktop-u Podešavanje veličine teksta Prilagođavanje Taskbar-a i Start menija Promene parametara fascikli Podrška za hendikepirane Dodavanje i uklanjanje Font-ova Promena datuma i vremena Aktiviranje dodatnih funkcija

4. Instaliranje i uklanjanje programa
Pregled instaliranih programa Instalacija sa CD-a ili DVD-a Preuzimanje programa sa Windows Marketplace-a Upravljanje programima (Digital Locker) Uklanjanje programa Pregled instaliranih dopuna Pokretanje starijih programa Dopunjavanje Windows-a

5. Dodavanje i uklanjanje Hardware-a
Automatska instalacija Dodavanje USB uređaja Dodavanje i uklanjanje štampača Dodavanje Driver-a za štampač Podešavanje Bluetooth uređaja Isključivanje i uklanjanje Hardware-a

6. Povezivanje u mrežu
Funkcija Network and Sharing Center Povezivanje na mrežu Podešavanje mrežne konekcije Upravljanje mrežnim konekcijama Dijagnostika i oporavak mreže Funkcija Connect with People Near Me Podešavanje Offline fajlova Promena korisnika

7. Sigurnost Funkcija
User Account Control Otvaranje Security Center-a Izmene sigurnosnih parametara Podešavanje Windows Firewall-a Dopuna Windows-a Upotreba funkcije Defender Promena parametara Internet Security Brisanje istorije i kolačića Upravljanje Add-Ons funkcijama Obezbeđivanje fajlova i fascikli

8. Kreiranje i promena korisničkih naloga
Otvaranje User Accounts okvira Promena tipa naloga Promena lozinke Uklanjanje lozinke Promena identifikacione sličice Promena korisničkog imena Dodavanje i uklanjanje drugog naloga Podešavanje korisničkog profila

9. Održavanje i nadgledanje sistema
Otvaranje System & Maintenance okvira Pronalaženje verzije Windows-a Pregled sistemskih parametara Pregled Hardware-a i ažuriranje Driver-a Automatsko ažuriranje sistema Promena parametara potrošnje Funkcija Problem Reports and Solutions Poboljšanje performansi sistema Informacije o hard diskovima Oslobađanje prostora na hard disku Defragmentacija hard diska Kreiranje particija Funkcije Backup i Restore Upravljanje korisničkim nalozima i lozinkama Upravljanje sertifikatima Prikazivanje Event Log-a Planiranje zadataka

10. Upotreba Windows Explorer-a
Pokretanje Windows Explorer-a Breadcrumbs Paleta sa alatkama (Toolbar) Paneli (Window Panels) Otvaranje Menu Bar-a Selektovanje datoteka Prikaz Meta informacija Zipovanje i arhiviranje fajlova Promena prikaza fajlova i fascikli

11. Pretraživanje
Pretraživanje iz Start menija Pretraga unutar okvira Otvaranje Search okvira Pretraživanje u Internet Explorer-u Napredno pretraživanje Promena parametara za pretraživanje i indeksiranje

12. Upotreba Media Player-a
Pokretanje Media Player-a Pregled sadržaja biblioteke Kreiranje liste za reprodukciju (Playlist) Ripovanje Audio CD-a Snimanje CD-a Sinhronizacija sa eksternim uređajima Promene parametara Media Player-a

13. Prikazivanje fotografija i videa
Otvaranje Photo Gallery-je Paleta sa alatkama (Toolbar) Okvir Photo Gallery-je Promena pogleda Dodavanje Tag-a i opisa Promena rejtinga Prikaz karakteristika slike Ispravljanje slike Prikazivanje foto albuma Otvaranje foldera sa filmovima Prikaz karakteristika video sekvence Video preko celog ekrana Upotreba Windows Movie Maker-a

14. Internet Explorer 7
Otvaranje Internet Explorer-a Address Bar Paleta sa alatkama (Toolbar) Meniji i linkovi Otvaranje novog odeljka Funkcija Add Favorites Otvaranje Favorite liste Promena početne stranice Pregled istorije Slanje Web stanice ili linka