11. ANALYSING YOUR COMPETITORS
Kako da postavljate pitanja u vezi konkurencije kako da opišete sličnosti kako da izrazite svoje mogućnosti

12. BUSINESS LETTERS AND PRESENTING INFORMATION
Kako da predložite rješenja kako da pišete poslovna pisma kako da predstavite aktualne informacije

13. TRAVELLING ON BUSINESS
Kako da se prijavite na aerodromu kako da slijedite putokaze kako da napustite hotel

14. PRESENTING A NEW PRODUCT
Kako da održite prezentaciju kako da opišete novi proizvod kako da se raspitate za detalje

15. ENTERTAINING VISITORS
Kako da ih pozovete kako da vodite razgovor kako da se ljubazno zahvalite

16. COMPLAINING ABOUT PRODUCTS AND SERVICES
Kako da opišete problem kako da zatražite intervenciju kako da obećate da ćete poduzeti potrebne mjere

17. COMPARING PRODUCTS AND PRICES
Kako da sudjelujete na sastancima kako da ocijenite novi proizvod kako da usporedite proizvode i dobavljače

18. NEGOTIATING PRICES
Kako da izrazite svoje zahtjeve kako da predložite nešto kako da odgovorite na prijedlog

19. NEGOTIATING DELIVERY
Kako da dogovorite rokove isporuke kako da postavite kontra prijedlog kako da uvjerite nekoga u ono što želite

20. CONCLUDING A DEAL
Kako da uspješno pregovarate kako da završite pregovore i postignete dogovor kako da se zahvalite