1. INTRODUCING YOURSELF
Kako da kažete svoje ime i funkciju kako da se pozdravite kako da kažete za koju tvrtku radite

2. USING THE TELEPHONE
Kako da započnete telefonski razgovor kako da stupite u kontakt kako da primite poruku

3. MAKING APPOINTMENTS
Kako da zamolite za sastanak kako da odredite datum i vrijeme kako da uvjerite nekoga da nešto uradi

4. RECEIVING VISITORS
Kako da predstavite posjetitelja kako da vodite razgovore kako da izrazite poštovanje

5. DESCRIBING YOUR COMPANY'S PRODUCTS
Kako da priredite prezentaciju proizvoda kako da pružite informacije i primjenite dijagrame kako da izrazite mišljenje

6. MAKING TRAVEL PLANS
Kako da rezervirate avionsku kartu kako da naručite taksi kako da iznajmite automobil

7. STAYING AT A HOTEL
Kako da se prijavite na recepciji kako da naručite hranu u restoranu kako da se požalite

8. SHOWING VISITORS AROUND THE COMPANY
Kako da provedete posjetitelja kako da opišete uvjete za održavanje konferencije

9. EXPLAINING HOW SOMETHING WORKS
Kako da napišete dokument kako da date uputstva kako da iznesete rezultate istraživanja

10. RESCHEDULING PLANS AND ARRANGEMENTS
Kako da promjenite svoje planove kako da predložite promjenu kako da pristojno prekinete nekoga