1. Uvod
Dobrodošlica Upotreba fajlova za vežbu

2. Upoznavanje sa računarom
Šta je računar? Šta se nalazi u unutrašnjosti? Razlike između Laptop-a i Desktop-a Specijalne napomene u vezi Laptop-a

3. Operativni sistem
Šta je operativni sistem? Šta su fajlovi folderi i aplikacije? Osnovni korisnički folder Upotreba radne površine (Desktop-a) Izbacivanje smeća (Recycle bin) Desni klik

4. Upotreba programa
Šta su programi? Otvaranje i čuvanje fajlova Izbor pravog alata Kako savladati neki program? Pet univerzalnih funkcija

5. Periferni uređaji
Šta su portovi? Podešavanje štampača Štampanje dokumenta Podešavanje skenera Skeniranje dokumenata Povezivanje projektora Prenosivi diskovi Uparivanje Bluetooth uređaja

6. Umrežavanje
Računarske mreže i Internet Kablovske mreže Bežično umrežavanje Rad u mrežnom okruženju Zaštita od virusa

7. E-mail
Šta su E-mail serveri a šta klijenti? Podešavanje E-mail programa Preuzimanje i čitanje poruka Kreiranje nove poruke Reply i Reply All Borba protiv Spam-a

8. Pretraživanje Interneta
Kako rade Internet pretraživači? Osnovne tehnike za pretraživanje Napredno pretraživanje

9. Rad sa tekstom i tabelama
Uvod u obradu teksta Formatiranje teksta Uvod u tabelarne proračune Kreiranje jednostavne tabele Formatiranje tabele sa podacima

10. Deljenje fajlova
Prepreke za deljenje Kreiranje PDF dokumenta Kompresovanje podataka